Hakkımda

Sanver Yerebakan Klinik Psikolog Psikoterapist

Şanver Yerebakan

Klinik Psikolog - Psikoterapist

Şanver Yerebakan

Klinik Psikolog - Psikoterapist

2008 yılında Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesinde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına 2013 yılında başlamış ve 2015 yılında "Kişilik Bozuklukları" konusundaki tez çalışmasını tamamlayarak "Uzman Klinik Psikolog" unvanını almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda "Bütüncül Psikoterapi, Çift ve Aile Terapisi, Cinsel Terapi ve Hipnoz" eğitimleri gibi temel psikoterapistlik becerilerini oluşturan süreçleri de tamamlayarak yetkinliğini arttırmıştır. Mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu "Psikanalitik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" yaklaşımı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu yaklaşım; içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren bir psikoterapi harmonisidir. "Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Kendilik Psikolojisi, Masterson Yaklaşımı, Varoluşçu Psikoterapi, Transaksiyonel Analiz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi " gibi ekollerin parçalarından oluşan ve kişiye özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Şanver Yerebakan, psikoterapi çalışmalarını (bireysel psikoterapi, çift terapisi ve cinsel terapi) kurucusu olduğu İnsula Psikoloji' de sürdürmektedir. Ayrıca alanda çalışan profesyonellere (psikolog, psikolojik danışman, shu ve aile danışmanı) yönelik psikoterapi eğitimleri vermekte ve süpervizyon çalışmaları gerçekleştirmektedir. Psikoterapi enstitüsü derneği, hipnoz derneği, cinsel sağlık enstitüsü derneği, SEPİ gibi mesleki etiğe ve gelişime katkı sunan derneklerde aktif üyeliğini devam ettirmektedir.

 

 Aldığı Eğitimler

 • Atatürk Üniversitesi /" Psikolojik Danışma ve Rehberlik" Bölümü Lisans Eğitimi
 • Üsküdar Üniversitesi / "Klinik Psikoloji" Yüksek Lisans Eğitimi
 • Npİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi / Klinik Psikoloji Hastane Stajı
 • Psikoterapi Enstitüsü / Teorik, Formulasyon ve Süpervizyon dönemlerinden oluşan "Bütüncül Psikoterapi Eğitimi" (Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ )
 • Psikoterapi Enstitüsü / Kernberg Günleri VI " Aktarım Odaklı Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi " ( Frank E. YEOMANS M.D., PhD / Fatih ÖZBAY M.D. )
 • Psikoterapi Enstitüsü / " Duygu Odaklı Terapi Eğitimi " ( Dr. Leslie S. GREENBERG )
 • Psikoterapi Enstitüsü / "Kaygı Bozukluklarında, Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntem ve Teknikler" Eğitimi ( Midwestern Üniversitesi Davranışçı Tıp Bölümü Program Direktörü Dr. Arthur FREEMAN )
 • Hipnoz Derneği / "Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri ve Psikanalitik Psikoterapiyle Bütünleştirilmesi" Konulu Eğitim ( İtalya Hipnoz Birliği Başkan Yardımcısı, Milano Üniversitesi Nöroşirurji Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis )
 • Hipnoz Derneği / Kaygı Bozukluklarına Bütüncül Yaklaşım ( Amerika Klinik Hipnoz Birliği Başkanı Prof. Dr. Assen Alladin )
 • Hipnoz Derneği / Klinik Hipnoz Eğitimi ( Uz. Dr. Tahir Özakkaş )
 • CİSED / Cinsel Terapi Eğitimi " Vajinismus, Ağrılı İlişki, Sertleşme Sorunu, Erken Boşalma, Cinsel İsteksizlik, Erkek Cinselliği, Kadın Cinselliği" ( Dr. Cem Keçe )
 • Psikoterapi Enstitüsü / "Bütüncül Çok Sistemli Aile Terapisi" Eğitimi (A.B.D Northwestern Üniversitesi Aile Enstitüsü Başkanı DR. WILLIAM M. PINSOF PhD, LMFT, ABPP )
 • ISEFT-TDOT / "Duygu Odaklı Çift Terapisi" Eğitimi, 1. ve 2. Düzey ( Prof. Dr. Rhonda N. Goldman & Dr. Tahir Özakkaş)
 • Evlilik Terapileri Enstitüsü /"Imago Çift Terapisi" Eğitimi ( Dr. Harville Hendrix &Wendy Patterson )
 • ODTÜ SEM / "Aile ve Çift Terapilerinde Aldatma" ( Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU )
 • Psikoterapi Enstitüsü / "Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Nesne İlişkileri" Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )
 • Psikoterapi Enstitüsü / Relational Psychoanalysıs In Interactıon Wıht Developmental Theory ( Sypros D. Orfanos, Ph.D., ABPP / New York University Clinical Director Post Doctoral Program İn Psychotherapy )
 • CİSED / "Psikoanalitik Psikoterapi" Eğitimi (Prof. Dr. Vamık D. Volkan )
 • Bahçeşehir Üniversitesi SEM / Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi(Dr. Güliz Altınbaşak)
 • CİSED / "Psikoanalitik Psikoterapi 2" Eğitimi (Prof. Dr. Vamık D. Volkan )
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü/ "Travmaları Duyarsızlaştırma Tekniği" Eğitimi, EMDR (Klinik. Psk. Emre Konuk)
 • Mevlana Üniversitesi / Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi
 • Psikanaliz Eğt. Araş. Der. / “Psikanlize Giriş Seminerleri” Eğitimi
 • Psikanaliz Eğt. Araş. Der. / “Psikanalitik Vaka Çalışmaları” Eğitimi


Katıldığı Kongreler ve Atöyle Çalışmaları

 • İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği / "Kayıp ve Yas'a müdahale teknikleri" Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )
 • Psikoterapi Enstitüsü/ 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
 • Psikoterapi Enstitüsü/ 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
 • Psikeistanbul / " Psikanalitik Dinleme " ( Prof. Dr. Salman Akhtar )
 • Psikeistanbul / "Kişisel ve Toplumsal Travma" Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )
 • Hipnoz Derneği / "Panik Atak Hastalarının Sağaltımında Hipnozun Kullanımı"
 • CETAD/ Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu
 • CİSED / 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi
 • CİSED / 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi
 • Cinsel İsteksizliğe Bağlı Aldatma Vakalarında Sistemik Yaklaşım / Cinsel İsteksizliğin Tedavisinde Duyu Odağı (Prof. Dr. Gerald R. WEEKS)
 • Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi
 • CETAD Kongre/ Cinsel İşlev Bozukluklarına Entegratif Yaklaşım Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Chiara Simonelli )
 • CETAD Kongre/ Orgazm Bozuklukları Tedavisi Konulu çalışma Grubu ( Dr. Sara Nasserzadeh )
 • CETAD Kongre/ Cinsel Obsesyonların Bilişsel Davranışçı Terapiyle Tedavisi Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Christine Purdon)


Vermiş Olduğu Eğitimler

 • Psikoterapide Kuramsal İncelemeler Eğitimi (İnsula Psikoloji, 2016-&)
 • Psikoterapide Vaka İncelemeleri Eğitimi (İnsula Psikoloji, 2017-&)
 • Bütüncül Psikoterapiye Giriş Eğitimi (Fatih RAM, 2015-2016)
 • Kaygı Bozukluklarının Psikoterapisi (Türk PDR Derneği, 2016)
 • Kişilik Bozukluklarının Psikoterapisi (Türk PDR Derneği, 2017)


Gerçekleştirdiği Seminerler ve Sunumlar

 • Aktarım Odaklı Terapi (Psikoterapi Enstitüsü, 2014)
 • Borderline Kişilik Bozukluğunun Psikoterapisi (PED Taksim, 2016)
 • Çift Terapisine Bütüncül Yaklaşım (Ulusal BPT Kongresi, 2017)
 • Bütüncül Çift Terapisi (Kültür Üniversitesi, 2018)
 • Psikoterapist Nasıl Olunur (Gelişim Üniversitesi, 2018)
 • OKB ye Psikodinamik Yaklaşım (Ulusal BPT Kongresi, 2018)
 • Terkedilme Depresyonu (Kültür Üniversitesi, 2019)
 • Cinsel Terapi (Yeditepe Üniversitesi, 2020)
 • Narsistik kişilik Yapısı ve Terapisi (PED Taksim, 2020)


Üyesi Olduğu Dernekler

 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • SEPİ (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration)
 • ISEFT (International Society For Emotion Focused Therapy)
 • Hipnoz Derneği
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği


image