Bütüncül Psikoterapiye Giriş Eğitimi (2016-2017)

Bütüncül Psikoterapiye Giriş Eğitimi (2016-2017)

Bütüncül Psikoterapiye Giriş Eğitimi (2016-2017)

 

Davranışçı terapi, bilişsel terapi, dinamik psikoterapiler ve varoluşçu terapilerin entegrasyonundan ortaya çıkan bütüncül psikoterapiyle ilgili ruh sağlığı profesyonellerine yönelik 50 saatlik bir eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Kuramların teorik yapısı, teknik ve yöntemleri, vaka formulasyonu, terapi sürecini planlaması gibi birçok konu ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır. Danışanın sorun alanına ve ihtiyacına göre; uygun yöntem, teknik ve süreçlerin birleşiminden oluşan bütüncül psikoterapi yaklaşımı temel alınarak çalışma sürdürülmüştür.