Testler

Çiftler Uyum Ölçeği

Partnerinizle ne düzeyde uyumlu olduğunuzu analiz edin, ilişkinize dair farkındalığınızı arttırın

Uygula

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği

Duygusal ilişkinizdeki yakınlaşabilme potansiyellerinizi ve deneyimlerinizi analiz edin

Uygula

Aile Değerlendirme Ölçeği

Aile içerisindeki, ilişki kurma biçimleriniz ve paylaşımlarınızı değerlendirin

Uygula

Beck Depresyon Ölçeği

Duygu, düşünce ve davranışlarınızı değerlendirin, depresyon düzeyinizi öğrenin

Uygula

Panik Atak Testi

Yaşadığınız panik ve kaygıyı değerlendirin, problem yaşama düzeyinizi öğrenin

Uygula

Obsesif-Kompulsif Belirtiler Testi (Maudsley)

Takıntılarınızı ve içsel zorlantılarınızı değerlendirin, yaşadığınız problemin yoğunluğunu tespit edin

Uygula

Sosyal Fobi Belirtileri Testi(Liebowitsz)

Sosyal ilişkilerde yaşadığınız kaygı ve kaçınma ile ilgili davranışlarınızı değerlendirin

Uygula

Ruhsal Tarama Testi (SCL-90-R)

Ruhsal durumunuzun genel bir değerlendirmesini yapabilir, problem alanlarınızın tespit edebilirsiniz

Uygula

Cinsel Mitler Ölçeği

Cinsellikle ilgili düşüncelerinizi değerlendirin, gerçeklikle ne kadar uyumlu olduğunu öğrenin

Uygula

Erkek Cinsel Doyum Ölçeği

Cinsel yaşamınıza dair kapsamlı bir değerlendirme yapabilir, deneyimizi analiz edebilirsiniz

Uygula

Kadın Cinsel Doyum Ölçeği

Cinsel yaşamınıza dair kapsamlı bir değerlendirme yapabilir, deneyimizi analiz edebilirsiniz

Uygula

Borderline Kişilik Testi

Yakın ilişkilerde yaşadığınız olumsuz duyguları, terkedilme kaygılarını ve ilişki kurma biçiminizi değerlendirin

Uygula