Bütüncül Çift Terapisi

Bütüncül Çift Terapisi

Bütüncül Çift Terapisi

Bütüncül Çift Terapisi, bir çok çift terapisi ekolünün(duygu odaklı çift terapisi, imago çift terapisi, bilişsel davranışçı çift terapisi, psikodinamik yaklaşımlar) teorik bilgisini ve uygulamaya dönük tekniklerini kullanarak çiftin ihtiyaç duyduğu terapi süreci oluşturmayı amaçlar. Çiftin sorunlarını kendi öznelliklerinde anlamak ve ortaya çıkma sürecini kavramak ve dönüşümlerine dair ihtiyaç duydukları süreci planlamanın en önemli noktası olarak görmektedir. Çifte özel bir terapi süreci yürütebilmek, terapistin yoğunlaştığı en temel noktadır.

Bütüncül çift terapisinde, eşlerin hem bireysel yapıları hem de ilişki içindeki konumları değerlendirir. İlişkinin eşleri, eşlerin de ilişkiyi dönüştürdüğüne inanır. Çiftin duyguları, ihtiyaçları ve çatışmalarına odaklanılan; hem ilişkinin hem de eşlerin bireysel dönüşüm süreçlerine eşlik edilen, dinamik bir yapıda sürdürülmektedir.