Hücum Terapisi

Hücum Terapisi

Hücum Terapisi

Sıkıştırılmış yoğun seanslar halinde uygulanan hucüm terapisi, kısa bir zaman içerisinde ciddi mesafeler kat etme amacıyla uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Bazı sorunlarda sonuca ulaşmanın kestirme yolu olarak görülürken bazı sorunlarda sağlam bir başlangıç yapma anlamına gelmektedir. Yaşanan probleme ve kişilik yapısına göre 30-40 seans arasında(15-20 gün içinde tamamlanır) gerçekleştirilen hucüm terapisi, hikaye alma-psikoeğitim-davranış değişimi şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır.

 

Hikaye alma aşamasında, bir taraftan danışanın geçmiş yaşamına dair detaylı bilgiler alınarak değerlendirme yapılmakta, bir taraftan da danışanın kendi hayatını gözden geçirmesi sürecinde yapılan paylaşımlarla terapötik ittifakın oluşturulması amaçlanmaktadır. Psikoeğitim kısmında yaşadığı problemlerin kaynakları hakkında bilgi sahibi olması, anlamlandırması ve içgörü oluşturması amaçlanmaktadır. Son aşamada ise şikayete konu olan duygu, düşünce ve davranışların değişimine ve kontrolüne dair becerilerin geliştirmesi hedeflenmektedir.

 

Hucüm terapisi bittikten sonra da değişimini desteklemek ve gerilemeyi engellemek amacıyla, danışanın durumuna göre yoğunluğu azaltılmış bir şekilde psikoterapi süreci önerilmektedir. Bu şekilde kısa bir zaman içerisinde, şikayete konu olan durumun detaylı hikayesinin alınması, nedenselliğinin anlaşılması, değişim ve dönüşüm sürecinde mesafe alınması sağlanmaktadır. Hucüm terapisi süreci, problemlerinden aşırı derecede rahatsız olup hızlı mesafe kat etmek isteyen danışanlarla, il dışından veya yurtdışından geldiği için zamanı sınırlı olan danışanlara önerilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, kaygı bozuklukları, depresyon, terkedilme korkuları, cinsel işlev bozuklukları  gibi sorunlarda yararlı olduğu gözlenmektedir