Online Terapi

Online Terapi

Online Terapi

Online Terapi, yüzyüze terapiye gelme imkanı bulunmayan ya da tercih etmeyen danışanlarımıza yönelik, internet ortamında(skype, zoom, whatsapp vb.) görüntülü konuşma şeklinde  düzenlemiş olduğumuz bir psikoterapi sürecidir. Online terapide ilk görüşme; yaşanan sıkıntıların anlaşılmasına ve netleştirilmesine çalışıldığı, problemlerin gelişim sürecine ve olası kaynaklarına dair ön değerlendirmenin yapıldığı, nasıl bir terapi süreci izleneceğine dair detaylı bilgilendirmenin olduğu bir seanstır. Seansların süresi 50 dk., sıklığı ise danışanın ihtiyacına ve yaşadığı sorun alanına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Danışanların online terapiyi  tercih etme sebeplerine baktığımızda;

- İstanbul dışında yaşıdığı için ofise gelme imkanının bulunmaması

- Salgın hastalıklar(Covid-19 Corona) gibi ciddi sağlık risklerinden dolayı evden dışarı çıkmak istememesi

- Ofisimize terapi için gelmesini engelleyecek fiziksel, psikolojik veya sağlık koşullarının uygun olmaması

- Herhangi bir sebebi olmaksızın ofisimize gelmek yerine online terpiyi tercih ediyor olması

gibi durumlarla sık karşılaşılmaktadır.

Online terapinin, yüzyüze terapiye göre bazı zorlukları (sözsüz iletişimin zayıf olması vb.) olmasına rağmen, zaman ve enerji tasarrufu gibi kolaylıklarının olduğunu da bilmekteyiz. Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz yüzyüze terapi çalışmalarını öncelikle tercih etsek de, düzenli olarak görüşmelere katılmanın herkes için her zaman mümkün olmadığının farkındayız. Bu bağlamda, psikoterapi sürecine ihtiyaç duyan birçok danışan ile terapist arasında köprü kuran online terapinin, çok önemli bir fonksiyonu olduğuna inanmaktayız. Dünyanın bir çok ülkesinden ve ülkemizin çeşitli şehirlerinden devam ettirdiğimiz online terapi süreçlerine baktığımızda, danışanların terapiye geliş sebepleriyle ilgili olumlu değişimler yaşadıklarını görmekteyiz. Bu sebeple bireysel terapi, çift terapisi ve cinsel terapiyle ilgili online çalışmalarımız gün geçtikçe arttırmakta, işe yararlılığına olan inancımız kuvvetlenmektedir.

Detaylı bilgi almak için ofisimize ulaşmanız yeterli olacaktır.